Sekretesspolicy

ABC Pianostämningar & Reparationer kommer att hantera de uppgifter som du uppgett via inmatning på formuläret, enligt vår sekretesspolicy, vilket du som användare godkänner genom att klicka på knappen, Jag accepterar sekretesspolicyn, på formuläret.

ABC Pianostämningar & Reparationer lagrar den information ni matar in:

• Förnamn
• Efternamn
• E-post
• Telefonnummer
• Ev er fråga

Informationen används för att underlätta kommunikation.

I samtliga fall där kundinformation är nåbar eller behandlas, görs
detta enbart av auktoriserad personal, och endast i ovan
definierade syften. Ingen information kommer att delas med tredje
part.
• Kund har alltid rätt att hämta ut all sin lagrade information
• Kund har alltid rätt att ändra sin lagrade information
• Kund har alltid rätt att neka lagring av information
• Kund har alltid rätt att få all eller valda delar av lagrad
information

I samtliga fall där kund önskar behandla sin egen data sker detta helt utan motprestation från ABC Pianostämningar & Reparationer. För ärenden gällande behandling av egen data vänligen skicka ett
mail till: frank@abcpianostamning.se.

Ring